BORTFÖRKLARINGAR NÄR DET INTE GÅR SOM MAN TÄNKT SIG PÅ TÄVLING


Jag har nu tävlat spår så många gånger och hört så många användbara ursäkter att jag vill dela med mig!! En del är riktigt roliga!

Glöm inte - Respektera ©

Spårursäkter

* Har säkert gått vilt i spåret
* Snårig terräng
* Spåret fick ligga för länge
* Spåret låg så länge så man kan undra om det fanns någon enda molekyl kvar från spårläggaren?
* Spåret gick för nära en bäck
* Spårmarken är för torr
* Det var för många markbyten
* Störningar från människor och bilar
* Pinnarna i spåret felaktiga, t ex målade
* Vinkel låg precis i en markövergång
* Spårläggaren hade gömt pinnarna
* Vägövergångar i spåret
* Spåret var för lätt, svårare spår ger högre motivation
* Domare och tävlingsledare pratade för mycket med varandra, vilket störde hundens arbete i upptagsrutan
* Upptagsrutan var någon meter för smal,
med rätt bredd hade hunden vänt inom rutan och ej fått bakspår
* Mycket jord i spåret
* För blött i spåret
* Vinkel låg fel, för nära markövergång
* För långt avstånd mellan pinnarna
För kort avstånd mellan pinnarna
* Det var inte mer än 50 meter till första pinnen så hunden var inte beredd på att pinnen låg så nära!
* För varmt för hunden
* För kallt för hunden
* Vinden snurrade för mycket
* Svampplockare i spåret
* Någon har rastat sin hund i spåret
* Spårmottagaren placerad så att det stör hundens spårarbete
* Hon har nyligen löpt
* Hon ska snart börja löpa
* Hon är skendräktig
* Spåret gick inte där jag trodde att det gick!
* Stod en bil på vägen, säkert någon som rastat sin hund i mitt spår och då har den hunden tagit pinnarna.
* Hunden klarade inte av spåret eftersom jag inte visste var det gick!
* Jag var ouppmärksam när hunden markerade apporterna i spåret därför missade vi dem!
* Jag fastnade med en stövel och därför missade min hund en pinne!
* Spårläggaren hade gått på båda hållen genom upptagsrutan!
* Pinnarna saknade all vittring eftersom spårläggaren haft vantar på sig!
* Omöjligt för min hund att spåra eftersom terrängen var full av taggbuskar och väldigt snårig.
* Spårläggaren hade glömt lägga ut pinnarna!
* Hunden hittade inget spår, troligtvis har man inte gått ut det!
* Spåret utlagt på ett "frimärke", alldeles för tätt mellan spårsträckorna!

* Spårläggaren kunde under spårningen inte visa exakt var spåret gick och därför kunde hunden inte spåra!

Uppletandeursäkter

* Rutan var för snårig!
* Föremålen otäcka för hunden att ta i munnen!
* Ingen vind i rutan när vi gick in, det hade alla andra!
* Stränga domare!
* Publiken störde!
* Tävlingsledarens klocka gick för fort!
* Annan hund har kissat i rutan!
* Föremålen saknade vittring!
* Föremålen ej utlagda!
*Mycket svampar i rutan som luktade mycket och därmed förstörde
vittringen av föremålen för hunden!

Lydnadsursäkter

* Min hund har ALDRIG gjort så här förut!!
* Det var för varmt
* Det var för kallt
* Sträng domare
* Dålig tävlingsledare
* Hunden var ej ordentligt rastad
* Hunden var trött efter spåret
* Hindret var för högt
* Störning från människor i närheten
* Störning från hundar i närheten
* Lerigt på planen
* Hade sista startnummer, då var det MYCKET lerigt på planen
* Sent startnummer, fick vänta för länge
* Min hund fick krypa längre än de andra hundarna
* Hunden bredvid skickar signaler till min hund så den reser sig vid platsliggning
* Tävlingsledarens klocka vid platsliggning gick för långsamt!
* Skytten felplacerad
* Varit löptik på planen
* Tävlingsledaren gav kommandoorden för långsamt, hunden blev då ouppmärksam
* Annan förare talade med mig under platsliggningen och därför reste sig min hund
* Tävlingsledaren var för intressant, så min hund blev okoncentrerad
* Pistolen de använde på platsliggning hade konstigt ljud därför reste min hund sig!
* Tävlingsledaren hade så barsk röst så min hund blev rädd!
* Min hund hörde fåglar vid platsliggning med skott och reste för sig för att apportera fåglarna!
* Tävlingsledaren hade sprayat så mycket färgmarkeringar på planen att detta störde hunden så mycket att den gick och snusade i markenVarför ledsen, det kommer fler tävlingar!