Curly coated retriever

Den här retrievern är den äldsta av de sex raserna. Under 1800-talet var den absolut vanligast och registrerades som ras redan 1854 i England. Rasstandarden skrevs 1890. Innan rasstandarden fanns var det själva hårlaget som avgjorde om hunden sågs som en curly coated retriever eller inte, oavsett dess genetiska härstamning. Egenskaper Rasen är lättlärda men […]